Programm

TEABE-, NÕUSTAMIS- JA KOOLITUSÜRITUSTE KAVA

Kolmapäeval, 5. aprillil 2023.a
 
Kell 12.00 – 17.00 Koolituspäev MULTIFUNKTSIONAALSED KATUSED
Käsitletavad teemad: multifunktsionaalsed katused, ülevaade katusepinna kasutusvõimalustest, veepuhverdussüsteemid ja Bio-päikesesüsteemid, päikesepaneelid ja pindpaigaldised lamekatusetarinditele, võimalused ja lahendused – näited Eestist ja Euroopast
12.00 – 14.00 Lektor: Peter Kafonek
• “Multifunktsionaalsed katused” ehk “katuste kasutusviisid” ülevaade katusepinna kasutusvõimalustest ja trendidest,
• Nophadrain arendab ja toodab ühiskondlikke katusesüsteeme, mis võimaldavad paigaldada katustele jalakäijate ja sõidukite liiklemiseks haljas- ja sillutusalasid.
• Nophadraini katusesüsteemid võimaldavad vett puhverdavaid funktsioone ja haljastuse kombineerimist päikesepaneelidega. Osa ettekandest käsitleb „vee puhverdussüsteeme“ ja „bio-päikesesüsteeme“.
• Kokkuvõtteks arutleme, kuidas on võimalik ühitada multifunktsionaalseid katuseid arhitektuuriliste
väljakutsetega.
14.00 – 14.15 kohvipaus
14.15 – 17.00 Lektor: Alo Karu
• Ülevaade Eesti lamekatustest ja nendele PP paigaldamise võimalustest
• Koormatud lamekatused
• Kuidas projekteerida ja kavandada koormatud katuseid
• Pindpaigaldised lamekatuse tarinditele
• Mida tuleks arvestada päikesepaneelide paigaldusel lamekatusetarindile
• PP paneelide paigaldusmeetodid
• PP-ga seotud sõlmlahendused ja läbiviigud lamekatusetarindist
Näiteid Euroopast
Aacheni Hoonekahjude uurimise ja ehitusfüüsika rakenduste instituudi uurimistööd: “Päikesesüsteemid lamekatustel olemasolevatel hoonetel lõplik aruanne” aprill 2016.
Korraldaja: Katusemaailm OÜ ja Ehitusala OÜ 
Info ja registreerumine: katusemaailm@katusemaailm.ee  
Toimumiskoht: A1 seminariruum
 
Kell 13.00 – 15.30 Seminar: KUIDAS RENOVEERIDA NÕUKOGUDEAEGSET KORTERMAJA JA MILLISED ON TEHASES TOODETUD PUITKARKASS FASSAADIELEMENTIDEGA RENOVEERIMISE EELISED?
13.00 Tervitussõna ja vaade riiklikele elamute renoveerimise eesmärkidele – Veronika Valk-Siska, MKM elamumajanduse valdkonnajuht
13.15 Kas ja kuidas on võimalik kortermaja renoveerida kiirelt ja ilma tellinguteta? – Renee Mikomägi, EstNor OÜ tegevjuht
14.00 Kortermajade renoveerimine KredExi abiga – Jana Toome, Kredex partnersuhete haldur
14.45 Tehaseline renoveerimine – kes, kellele ja kuidas? – Kristjan Soomets, Balti Vara Ehitus OÜ ja Martin Talts, KMT Prefab OÜ
Korraldaja: Woodhouse Estonia 
Toimumiskoht: Woodhouse Estonia ühisstend hallis C
 
 
Neljapäeval, 6. aprillil 2023.a
 
Kell 10.00 – 18.00 Seminar: ENERGIASÄÄSTLIK MÕTTEVIIS HOONETES – KUIDAS TEGUTSEDA?
10.15 – 10.30  Registreerimine ja tervituskohv
10.30 – 11.00  Sissejuhatus teemale, energiasäästlik mosaiik – Ragnar Kuusk, ESAKODA
11.00 – 11.30  Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivist – Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht ja Ave Schank-Lukas, EK Eesti esinduse majandusnõunik
11.30 – 12.40  Eesti kodud kümne aastaga vähemalt D-klassi – vestlusringis osalevad:
Vivian Loonela ja Ave Schank-Lukas (EK esindus), Andry Krass ja KalleVirkus (EOKL), Nele Ivask (TREA), Riina Tamm, TTJA peaspetsialist. Modereerib: Ott Rätsep (EOKL)
12.40 – 13.00  Lõunapaus
13.00 – 13.30  Renoveerimise mitu tahku – Kalle Virkus, TREA energeetikaekspert
13.30 – 14.00  Energiaühistu – kellele, miks ja millal oleks kasulik?” – Nele Ivask, TREA kogukonnaenergeetika ekspert
14.00 – 14.25  Eluaseme toetusmeetmed väike-ja korterelamutele – Jana Toome, KredEx-EAS
14.25 – 14.50  Korterelamu renoveerimisega saavutatav energia ja rahaline sääst – Lembit Ida, FIE, tehniline konsultant
14.50 – 15.15  Ventilatsioon vastavalt vajadusele – Viljo Kaul, Termex OÜ
15.15 – 15.30  Virgutuspaus
15.30 – 15.55   Dünaamilised ventiilid korrusmaja küttesüsteemis – Marko Moring, Danfoss AS
15.55 – 16.20   Elektri- ja vesikütte juhtimine mobiiliäpiga – DEVIreg Smart, Danfoss Ally ja Vahur Parve, Danfoss AS 
16.20 – 16.45   Energiapuurkaevud- korterelamute alternatiiv kaugküttele – Tarmo Eerik, Eesti Puurkaev OÜ
16.45 – 17.15   Päikeseküte ja küttesüsteemide hooldamine  – Eerik Kaste, Anrebel OÜ, tehniline konsultant
17.15 – 17.45   SolarEdge optimeerijatega elektri päikesepaneel, ventilatsioonipaneel ja Aereco ventilatsioon – Areva Solar, Ventpanel ja Smartvent – kommenteerib Ragnar Kuusk
17.45 – 18.00   Kokkuvõte, messikutsete jagamine seminarist osavõtnud külastajatele  
Päeva juhib: Ragnar Kuusk
Korraldaja: MTÜ ESAKODA, EOKL ja koostööpartnerid
Info ja registreerimine: omanikud@omanikud.ee või kuuskragnar@gmail.com
Toimumiskoht: Seminariruum hallis D
 
 
Kell 11.00 – 13.30 PEIKKO EESTI esitleb:
11.00 – 11.45 EBEA rõdukandurid, Silvia Gasiune, Peikko Leedu
12.45 – 13.30 Targad, keskkonnasõbralikud ehituslahendused komposiitkonstruktsioonidega, Aare Raam, Peikko Eesti
Korraldaja: Peikko Eesti OÜ
Toimumiskoht: A1 seminariruum
 
 
 
Reedel, 7. aprillil 2023.a
 
Kell 13.00 – 15.30 Fookuses: MIKS VALIDA PUITMAJA? MIS ON TEHASEMAJA EELISED?
13.00 Mis on elementmaja ja kuidas seda ehitatakse? – Erkki Krünberk, Nord Homes OÜ
13.45 Kuidas ja millele puitmaja ehitades tähelepanu pöörata? – Marek Mardisoo, EstHus OÜ
14.30 Värske majaomaniku kogemuslugu  – Liisa Nirgi, Happy Home
Korraldaja: Woodhouse Estonia 
Toimumiskoht: Woodhouse Estonia ühisstend hallis C
 
 
Laupäeval, 8. aprillil 2023.a
 
Kell 13.00 – 14.30 Fookuses: MIKS VALIDA PALKMAJA? MIS ON TEHASEMAJA EELISED?
13.00 Traditsioonid ja kaasaegne palkmaja – Ragner Lõbu, Hobbiton OÜ
13.45 Puitmaja ehitamise kogemus – Nele Lebert, Soome Maja
Korraldaja: Woodhouse Estonia 
Toimumiskoht: Woodhouse Estonia ühisstend hallis C